Projekt

  • Projekt
  • 1 Pritlični dupleks
  • 2 Terasni dupleks 1
  • 3 Terasni dupleks 2

OPIS GRADNJE

SPLOŠEN OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE

Predvidena je novogradnja treh dvojčkov v Gameljnah. Vsak dvojček je sestavljen iz dveh enot in vsaka enota iz dveh stanovanj. Stanovanja so dvoetažna. Vsako stanovanje ima prostoren in svetel dnevni prostor, dve kopalnici, WC, utiliti in  4 ležišča (glavno spalnico in dve otroški spalnici). Objekti spadajo v ekološko gradnjo in so v skladu s trajnostnim razvojem.

 

LOKACIJA IN LEGA OBJEKTA

Parcela namenjena gradnji se nahaja v Gameljnah, 1000 Ljubljana, katastrska občina GAMELJNE 1749 na parcelah št. 800/2, 801 in 802. Površina parcel namenjenim gradnji je skupno 2527 m2.

 

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Območje je sestavljeno iz treh dvojčkov, vsak dvojček je sestavljen iz dveh enot. Enota je tlorisno pravilne oblike dimenzij 10,75m x 8,75m, vertikalnega gabarita P+N+T. Streha je pravokotne oblike, ravna in pohodna. Dva dvojčka sta povsem naka, medtem ko se tretji od njiju razlikuje v terasni etaži.

Vhod v objekt je na severni strani objekta. Glavna vhoda v stanovanja sta v pritličju. Možen je tudi dostop z dvigalom, ta pelje tudi do parkirišča v kleti. V pritličju je del prvega stanovanja (dnevni prostor, kopalnica, WC, utiliti in glavna spalnica), vhod v dvigalo in stopnišče, ki je del drugega stanovanja. Nadstropje si delita obe stanovanji (otroške sobe in kopalnici). V terasni etaži pa je samo drugo stanovanje (dnevni prostor, kopalnica, WC, utiliti in glavna spalnica).

 

Temeljenje

Vsi trije objekti bodo podkleteni s skupno garažo. Klet bo izdelana kot vodotesni keson kot sistem »bele kadi«.

 

Stene

Nosilne stene so skeletne lesene konstrukcije. Zunanje nosilne stene imajo konstrukcijo debeline 20cm, notranje predelne sten imajo konstrukcijo debeline 16cm. Stene stopnišča so debeline 10cm in so iz križno lepljenih plošč. Vse stene v kleti so izvedene v armiranem betonu.

 

Plošče

Konstrukcija medetažnih plošč je iz križno lepljene lesene plošče. Svetla višina prostorov v pritličju, nadstropju in terasni etaži je 2,67m. Svetla višina v kleti je 2,30m.

 

Streha

Streha je ravna z maksimalnim naklonom 2%. Strešna konstrukcija je iz križno lepljene lesene plošče. Debelina konstrukcije je 16cm.

 

Stopnice

Notranje stopnice, ki povezujejo stanovanje v terasni etaži z vhodom v s pritličju so iz križno lepljene lesene plošče.

Notranje stopnice v stanovanju, ki povezujejo pritlični bivalni prostor s hodnikom v nadstropju so lesene s sredinskim nosilcem.

 

OBJEKT – obdelave

 

Tlaki

Podna konstrukcija se v nadstropju in na terasni etaži izvede s plavajočim estrihom iz betona MB 20, minimalne armature. V suhih prostorih je kot finana obloga predviden parket 10mm, brušen in lakiran, ki je na estrih (oz. izravnalno maso) lepljen.

 

Hidroizolacija:

        v sanitarnih prostorih: hladni bitumenski premaz + varjeni bitumenski trakovi 1x na naklonski beton

        terasa, balkon: hladni bitumenski premaz + varjeni bitumenski trakovi 2x

 

Finalni tlaki:

-PRITLIČJE

štokan teraco                       zunanji podest pred vhodom

brušen teraco                      stopnišče, predprostor

mikrocement                       kopalnica, wc, utility

parket-ladijski pod              bivalni prostor, predsoba

NADSTROPJE

Parket-ladijski pod              hodnik, otroški sobi

mikrocement                       kopalnici

brušen teraco                      stopnišče, predprostor

-TERASNA ETAŽA

Parket-ladijski pod              bivalni prostor, spalnica, predprostor, garderoba

mikrocement                       kopalnica

brušen teraco                      stopnišče, predprostor

 

Stene in stropovi

Stene in stropovi so ometnae z apneno cementno malto fino in grobo na predhodni cementi obrizg. Vse stene so izolirane tako, da je zagotovljena visoka zvočna in toplotna izolativnost. Stene kopalnic in drugih mokrih prostorov ter pasovi v kuhinji so barvani z jubkolor disperzijsko barvo.

 

Fasada

Objekti imajo dva tipa fasadne obloge in sicer leseno vertikalno oblogo iz sibirskega macesna in pločevinasto oblogo.

 

Streha

Kleparska dela – žlebovi, vertikalni odtoki in obrobe, so predvidena s pocinkano ali bakreno pločevino debeline 0,65mm.

 

Izolacije

 

Toplotna izolacija

Vsi ogrevani prostori oziroma konstruktivni elementi, ki te prostore omejujejo, so ustrezno toplotno in zvočno izolirani.

Toplotna izolacija zunanjih sten bo umeščena med lesen skelet zunanjih nosilnih sten. Zunanje fasade bodo izolirane z izolacijo iz leseno-vlaknenih fasadnih plošč in z vpihano celulozo med konstrukcijo.

Medetažna konstrukcija je pod plavajočim estrihom izolirana s toplotno izolacijo. AB ploščo v pritličju je prav tako dodatno toplotno izolirana.

Izolacija nad talno ploščo:                                            EPS  toplotna izolacija                                                    20cm

Tlaki 1.nadstropja                                                           EPS  toplotna izolacija                                                    15cm

Tlaki  terasne etaže:                                                      EPS  toplotna izolacija                                                    20cm

Fasadne stene                                                               izolacija iz lesnih vlaken, vpihana celuloza       6+20+5cm=31cm

Streha                                                                              EPS toplotna izolacija                                                     30cm

 

Zvočna izolacija

Problem zvočne izolacije rešimo hkrati s toplotno izolacijo, saj večina materialov za toplotno izolacijo tudi dobro duši zvok.

 

Okna in vrata

·       Vitek dizajn okvirja: I-tec Core prevzame vse naloge statike v oknu – to pa omogoča izdelavo ozkih, lepih okenskih okvirjev.

·       Toplotna izolacija: v okenski okvir vgrajena izolacija poskrbi za odlične U-vrednosti.

·       Zaščita okrog in okrog: steklo je okrog in okrog zlepljeno z okenskim krilom (I-tec zasteklitev) in skrbi za izjemno stabilnost, toplotno izolacijo in varnost.

·       Odlična združitev: les, aluminij, vmes pa visokoizolativna termopena

·       Absolutno zatesnjeno: tri neprekinjena tesnila zagotavljajo zanesljivo zaščito pred nalivi in visoko stopnjo tesnjenja.

·       Neviden okvir: okenski okvir je v steno vgrajen s treh strani.

·       Zaščitna aluminijasta obloga: aluminijasta obloga na zunanji strani z gladko površino se enostavno čisti, hkrati pa ščiti les pred vremenskimi vplivi.

·       Širina profila: 85 mm (okna) , 209 mm (drsne stene)

·       Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501)

·       Barva zunaj: Antracit siva RAL7016 mat (HM716)

·       Toplotnoizolativna vrednost okna: 0,70 W/mK

·       Protihrupna vrednost okna: 35dB

Notranja vrata v sanitarijah in med prostori so tipska predelna, suho vgrajena, s tipskimi trojnimi nasadili in navadno ali cilindrično ključavnico ter kljuko po izboru projektanta in investitorja. Vratni okvirji so z ozirom na namembnost in obdelavno prostorov kovinski ali leseni. Vrata v kopalnice in sanitarije imajo nameščene rešetke za prezračevanje.

Glavna vhodna vrata so v Alu okvirju protivlomna z vmesno zvočno izolacijo, ki znaša min RW = 52 dB. Vrata so protipožarna T = 30min, izolirana, opremljena s tipskim trojnim nasadilom, cilindrično ključavnico ter mat inox kljuko.

 

OBJEKT – zunanja ureditev

Vse manipulacijske, parkirne in dvoriščne površine so višinsko usklajene z obstoječimi cestami in predvidenimi nultimi kotami objekta. Na manipulacijskih površinah imamo dvostranski oziroma enostranski prečni sklon 1-2%.

Vse komunikacije in dvoriščne oziroma parkirne površine, ki so obdelane z asfaltom, so po robovih obdelane z bordurami – betonskimi robniki dimenzij 15X25cm, vgrajenimi v betonski temelj MB 10, stiki robnikov pa so obdelani s cementno malto. Pešpoti in urejene zelenice so od parkirnih površin in cest dvignjene za višino robnika h=10cm.

Po dokončanju gradnje objekta se vse drugače neobdelane površine do višine betonskega robnika nasuje s plastjo humusa, zatravi ter zasadi. Pri obdelavi zunanje ureditve bo uporabljen obstoječ krajinski vzorec z avtohtono vegetacijo.

 

OBJEKT – ocena zvočne zaščite

Zvočna zaščita stavbe je ustrezna, saj je stavba ustrezno zvočno in toplotno izolirana (trojna stekla, 30cm toplotne izolacije).

Zagotovljeno je varstvo pred naslednjimi viri hrupa:

        pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov

        pred hrupom hišnih naprav in inštalacij v isti stavbi

        pred zunanjim hrupom

Vse medetažne konstrukcije imajo leseno konstrukcijo z vmesno izolacijo. Nad tem je PVC folija pod 5 cm debelim slojem plavajočega estriha ter finalno obdelavo glede na namembnost prostora.

 

Stavbo je urejena tako, da je hrup zmanjšan do take mere, da ne ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovoljive možnosti za delo in počitek.

 

Energijski razred

A1: od 0 do 10 kWh/m2a