Projekt dvojček Ižanska

  • zunanjost_vhod_brez ozadja
  • zunanjost_terase_brez ozadja
  • Parcela
  • Pritličje
  • Nadstropje
  • Terasna_etaza
  • Pohodna_streha

DVOJČEK IŽANSKA – OPIS GRADNJE

 

OBJEKT – konstrukcija

Novogradnja stanovanjskega dvojčka je zasnovana kot lesena skeletna gradnja. Stopniščni jedri bosta iz XLAM lesenih sten. Stena med obema stanovanjema bo dvojna – enoti dvojčka bosta konstrukcijsko ločeni. Dvojna stena bo pripomogla tudi k boljšim toplotno in zvočno izolatvnim lastnostim elementov na meji med stanovanji.

 

ZUNANJA STENA: prefa prezracevana fasada – skeletna

PREFA Prefalz aluminijasti trakovi sirine 500 mm

25 mm

Podloga prefa plocevini (deske)

25 mm

Lesene smrekove vertikalne letve 45/90:

          Izolacija iz kamene volne (med vertikalami)

          Prezracevalni sloj 30 mm

90 mm

Lesena skeletna konstrukcija 80/200mm z vpihano celulozno izolacijo

200 mm

OSB/4 plosca z lepljenimi stiki

15 mm

Instalacijska ravnina z izolacijo Gutex termoinstal 5 cm

50 mm

Lesena obloga – 2 x 12,5 mm gips plosca

25 mm

Finalna obdelava vidnih povrsin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne povrsine (kvaliteta Q3). Dvojni premaz s poldisperzijsko barvo

2 mm

 

432 mm

ZUNANJA STENA: lesena prezracevana fasada – skeletna

lesena vertikalna obloga iz sibirskega macesna A kv, na min. razmik, nevidna pritrditev 2x oljeno

20  mm

lesene smrekove horizontalne letve 45/35 2x barvano crno

35 mm

lesene smrekove vertikalne letve 45/35mm 2x barvano crno

35 mm

UV obstojna folija z lepljenimi stiki (crna)

0,5 mm

Izolacija iz kamene volne

60 mm

Lesena skeletna konstrukcija 80/200mm z vpihano celulozno izolacijo (Isocell, 0,039 w/mK)

200 mm

OSB/4 plosca z lepljenimi stiki

15 mm

Instalacijska ravnina z izolacijo Gutex termoinstal 5 cm

50 mm

Lesena obloga – 2 x 12,5 mm gips plosca

25 mm

Finalna obdelava vidnih povrsin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne povrsine (kvaliteta Q3). Dvojni premaz s poldisperzijsko barvo

2 mm

 

442,5 mm

MEDETAŽNA PLOŠČA

Keramicne ploscice / gotovi parket

20 mm

Klasicen betonski estrih

60 mm

Sistemska plosca za talno gretje (Fragmat Stirotermal Duo, 0,034 W/mK)

33 mm

Toplotna in zvocna izolacija (Fragmat Neo Super 100, 0,031 W/Mk)

43 mm

Vezano nasutje (Siliperl)

120 mm

XLAM plosca 160mm/5s vidne kvalitete

160 mm

Zascita plosce z negorljivim materialom / predimenzioniranje za primer pozara

20 mm

 

456 mm

Temeljenje

Stanovanjski dvojček bo temeljen s temeljno AB ploščo debeline 25 cm. Pod temelji bo utrjeno nasutje.

 

Zidovi

Zunanje in notranje stene objekta bodo lesene skeletne. Leseni nosilni elementi bodo debeline 20 cm. Med skeletno konstrukcijo bo vpihana izolacija iz celuloze. Jedri stopnišč bosta iz XLAM sten.

 

Plošče

Plošče bodo iz križno lepljenih lesenih plošč debeline 20 cm. Z ustrezno izolacijo (vezanim nasutjem) bo preprečen prenos udarnega zvoka med posameznimi stanovanji. Svetla višina prostorov v pritličju bo 2,59 m, v nadstropju 2,52 m, v terasni etaži pa 2,64 m. Streha

Streha bo ravna z maksimalnim naklonom 5%. Strešna konstrukcija bo iz križno lepljene plošče. Debelina konstrukcije bo 20 cm. Ob odprtinah za zračnike bo izvedena obroba iz bakrene pločevine.

 

Stopnice

Notranje stopnice v stanovanjih bodo imele leseno konstrukcijo. Stopnice v stanovanjih A1 in B1 bodo zavarovane z ograjo višine vsaj 1m.

 

OBJEKT – obdelave

Tlaki

Podna konstrukcija bo v nadstropju in na terasni etaži izvedena s klasičnim betosnkim estrihom. V suhih prostorih je kot finana obloga predviden klasicen parket 10mm, brušen in lakiran, ki bo na estrih lepljen. Talna keramika v mokrih prostorih bo nedrseča.

Hidroizolacija:

– v sanitarnih prostorih: hladni bitumenski premaz + varjeni bitumenski trakovi 1x na naklonski beton

– terasa, balkon: hladni bitumenski premaz + varjeni bitumenski trakovi 2x

 

Finalni tlaki:

PRITLIČJE

teraco predprostora

talna keramika WC, kopalnica, shramba

parket bivalni prostor, spalnica

NADSTROPJE

teraco predprostor

talna keramika kopalnici, shramba

parket sobe, družabni prostor, hodnik

TERASNA ETAŽA

Teraco predprostor

talna keramika kopalnica

parket bivalni prostor, spalnica

 

Stene in stropovi

Stene in stropovi bodo ometani z apneno cementno malto fino in grobo na predhodni cementi obrizg. Vse stene bodo izolirane tako, da bo zagotovljena visoka zvočna in toplotna izolativnost. Stene kopalnic in drugih mokrih prostorov ter pasovi v kuhinji bodo barvani z jubkolor disperzijsko barvo oziroma bodo obloženi s keramiko.

 

Fasada

Skeletna stena z vključeno toplotno izolacijo in prezračevano fasado bo skupne debeline do 456 mm. Fasada bo deloma obložena z lesenimi deskami, v večini pa s prefa fasadnimi ploščami v temni barvi.

 

Streha

Kleparska dela – žlebovi, vertikalni odtoki in obrobe, so predvidena s pocinkano ali bakreno pločevino debeline 0,65mm. Streha bo ustrezno toplotno izolirana. Streha bo pohodna. Zagotovljeno bo ustrezno odtekanje meteorne vode.

 

Izolacije

Hidroizolacija poteka v dveh izvedbah:

– horizontalna izolacija, ki se polaga po površini temeljev in izravnalnih betonov tlaka na terenu (obstoječa) in na plošči nad nadstropjem, kjer je predvidena terasa.

– vertikalna izolacija se polaga po temelju navzdol

 

Obodne stene izoliramo s izotekt vazilnimi trakovi V6, na predhodno ometane zidove s cementno malto in obdelane z nanosom hladnega bitumenskega premaza.

Pred polaganjem hidroizolacije morajo biti tla in stene gladke, izravnamo jih s cementno malto.

 

Toplotna izolacija

Vsi ogrevani prostori oziroma konstruktivni elementi, ki te prostore omejujejo, bodo ustrezno toplotno in zvočno izolirani.

Toplotna izolacija zunanjih sten bo umeščena na zunanjo stran sten in med lesen skelet. Zunanje fasade bodo izolirane z izolacijo iz celuloze in kameno volno. Negorjiva izolacija na zunanji strani stene bo preprečila prenos požara po med sektorji po fasadi.

Medetažna konstrukcija pod estrihom bo toplotno in zvočno izolirana. AB ploščo v pritličju bo prav tako dodatno toplotno izolirana.

Izolacija nad talno ploščo: EPS toplotna izolacija

Tlaki 1.nadstropja EPS toplotna izolacija, vezano nasutje

Tlaki terasne etaže: EPS toplotna izolacija, vezano nasutje

Fasadne stene kamena volna, celuloza, lesna vlakna

Streha EPS toplotna izolacija

Zvočna izolacija

Problem zvočne izolacije rešimo hkrati s toplotno izolacijo, saj večina materialov za toplotno izolacijo tudi dobro duši zvok.

Prenos udarnega zvoka med sektorji bo preprečen z izolacijo iz vezanega nasutja v medetažnih ploščah.

Okna in vrata

Vgrajena bodo les-alu okna s trojno termopan zasteklitvijo z rastri, s tipskimi nasadili in okovjem za odpiranje po horizontalni in vertikalni osti. Zvočna izolacija mora znašati min RW=50 dB. Vsa okna imajo koeficient prevodnosti U=0,700 W/m2K. Stekla bodo visokoselektivna z nanosom po izboru projektanta in investitorja. Vse dimenzije bodo razvidne iz shem vrat in oken, ki so del PZI projekta.

Notranja vrata v sanitarijah in med prostori so tipska predelna, suho vgrajena, s tipskimi trojnimi nasadili in navadno ali cilindrično ključavnico ter kljuko po izboru projektanta in investitorja. Vratni okvirji so z ozirom na namembnost in obdelavno prostorov kovinski ali leseni. Vrata v kopalnice in sanitarije imajo namesščene rešetke za prezračevanje.

Glavna vhodna vrata bodo v Alu okvirju protivlomna z vmesno zvočno izolacijo, ki mora znašati min RW = 52 dB. Vrata bodo protipožarna T = 30min z dodatkom steklenega dela, izolirana, opremljena s tipskim trojnim nasadilom, cilindrično ključavnico ter mat inox kljuko.

 

OBJEKT – zunanja ureditev

Vse manipulacijske, parkirne in dvoriščne površine bodo višinsko usklajene z obstoječimi cestami in predvidenimi nultimi kotami objekta. Na manipulacijskih površinah bo dvostranski oziroma enostranski prečni sklon 1-2%.

Vse komunikacije in dvoriščne oziroma parkirne površine, ki bodo obdelane z asfaltom, bodo po robovih obdelane z bordurami – betonskimi robniki dimenzij 15X25cm, vgrajenimi v betonski temelj MB 10, stiki robnikov pa bodo obdelani s cementno malto. Pešpoti in urejene zelenice bodo od parkirnih površin in cest dvignjene za višino robnika h=10cm.

Po dokončanju gradnje objekta bodo vse drugače neobdelane površine do višine betonskega robnika nasute s plastjo humusa, zatravitvijo ter zasaditvijo. Pri obdelavi zunanje ureditve bo uporabljen obstoječ krajinski vzorec z avtohtono vegetacijo.

 

OBJEKT – ocena zvočne zaščite

Zvočna zaščita stavbe bo ustrezna, saj bo stavba ustrezno zvočno in toplotno izolirana (trojna stekla, toplotna izolacija).

Zagotovljeno bo varstvo pred naslednjimi viri hrupa:

pred hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov

pred hrupom hišnih naprav in inštalacij v isti stavbi

pred zunanjim hrupom

 

Vse medetažne konstrukcije bodo imele leseno konstrukcijo z vmesno izolacijo. Nad tem bo PVC folija pod 5 cm debelim slojem estriha ter finalno obdelavo glede na namembnost prostora.

Stavbo bo potrebno urediti tako, da bo hrup zmanjšan do take mere, da ne bo ogrožal zdravja ljudi in jim dal zadovoljive možnosti za delo in počitek.

 

INSTALACIJE

 

Ogrevanje

Ogrevanje objekta je predvideno s pomočjo peči na zemeljski plin. Predviden je priključek na javno plinovodno omrežje. Energent je torej utekočinjen naftni plin, ki se lahko uporablja tudi za kuhanje in pripravo tople sanitarne vode.

V vseh prostorih bo talno gretje.

 

Vodovod

Priključek novega stanovanjskega dvojčka je predviden preko vodovodnega priključka porušene obstoječe stavbe. Priključna cev DN 32 (1,4l/s) se obnovi do vključno javnega vodovoda. Obnovi se tudi obstoječ jašek. V vodomernem jašku so predvideni 4 ločeni vodomeri za 4 stanovanjske enote. Jašek se nahaja na stalno dostopnem mestu (manipulativne površine).

 

Prezračevanje

Predvideno je mehansko prezračevanje posameznih stanovanjskih s sistemom s toplotno rekuperacijo e2 LUNOS.

Spalni in bivalni prostori bodo prezračevani z rekuperacijskimi elementi e2neo, ki bodo delovali usklajeno in se bodo upravljali s pametnimi krmilnimi enotami. Izbrani rekuperatorji e2neo delujejo z glasnostjo 11dB in porabijo od 0,3W energije naprej. Sistem bo omogočal stalni dovod svežega zunanjega zraka ter odvod notranjega slabega zraka. Prezračevanje kopalnic in sanitarij bo rešeno z odvodnimi ventilatorskimi enotami s podometnim ohišjem, ki bodo delovale po potrebi in bodo skrbele za odvod kopalniške vlage.

S prezračevalnim sistemom bo vzpostavljeno stalno in kontrolirano prezračevanje, ki bo preprečevalo nastanek prekomerne vlage in plesni ter zagotavljalo kvalitetno bivalno okolje. Potreba po odpiranju oken se bo zmanjšala oziroma bo nepotrebna s čimer se poveča energijske prihranke objekta.

 

Plinska inštalacija

Priključek na javno plinovodno omrežje je predviden na investitorjevi parceli in poteka do S fasade novo predvidene stavbe. Požarna pipa z regulatorjem tlaka bo nameščena znotraj objekta. Glavna plinska zaporna pipa se bo nahajala v vzidani omarici.

 

Kanalizacija

Ločeno odvajanje odpadnih in padavinskih vod je urejeno s priključkom na javno kanalizacijsko omrežje v že obstoječem stanju. Priključek sanitarnih odpadnih voda novo predvidenih 4 stanovanjskih enot na javno kanalizacijo se predvidi na severni fasadi stavbe do obstoječe fekalne kanalizacije na JZ delu investitorjeve parcele.

Odpadne meteorne vode iz strešin in manipulativnih površin se preko peskolovov in lovilca olj in maščob, lociranega na Z strani, na manipulativnih površinah, speljejo v javno meteorno kanalizacijo. Požiralnik meteorne vode je lociran ob vzhodnem robu Ižanske ceste.